Poszukiwani

ŚLEDZIŃSKI MARCIN

Drugie imię: -

Imię ojca: BOGUSŁAW

Imię matki: ALICJA

Nazwisko panieńskie matki: OSENDOWSKA

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: BYDGOSZCZ

Data urodzenia: 1988-11-29

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: KONFEDERATÓW BARSKICH 3/75

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • BG Komisariat Bydgoszcz Fordon, Bydgoszcz 85-750ul. Wyzwolenia 122
    telefon: (47) 751-58-50,(47) 751-58-59
    email: komendant-fordon@bg.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 297 § 1 Przedkładanie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego

Poszukujące jednostki policji:
BG KWP Bydgoszcz

Podstawy poszukiwań:
Art. 297 § 1 Przedkładanie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, instrumentu płatniCechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Powrót na górę strony
Polska Policja