Poszukiwani

NALEWAJEK JERZY

Drugie imię: PIOTR

Imię ojca: EDWARD

Imię matki: BARBARA

Nazwisko panieńskie matki: SZEWCZYK

Płeć: mężczyzna

Miejsce urodzenia: LUBLIN

Data urodzenia: 1967-10-08

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: LUBLIN, PARYSA 21

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
 • LU Komisariat Nr 7 Lublin, ul. Wyżynna 1820-560 Lublin
  telefon: 47 811 4920
  email: kp7.kmplublin@lu.policja.gov.pl

  poszukuje na podstawie: Art. 270 § 1 Podrabianie lub przerabianie dokumentów w celu użycia ich za autentyczne lub używanie podrobionego lub przerobionego dokumentu jako autentycznego, Art. 286 § 1 Oszustwo - typ podstawowy, Art. 297 § 1 Przedkładanie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego

Poszukujące jednostki policji:
LU KWP Lublin

Podstawy poszukiwań:
Art. 270 § 1 Podrabianie lub przerabianie dokumentów w celu użycia ich za autentyczne lub używanie podrobionego lub przerobionego dokumentu jako autentycznegoCechy rysopisowe
 • WŁOSY: włosy brunet
 • UZĘBIENIE: uzębienie pełne
 • USZY / UCHO: uszy wyraźnie przylegające, uszy średnie
 • NOS: nos średni
 • CZOŁO: czoło wysokie
 • TWARZ: cera śniada, twarz trójkątna

Wzrost: 181-185 CM

Kolor oczu: CIEMNE

Powrót na górę strony