ELISZEWSKA CECYLIA - Poszukiwani - Poszukiwani

Poszukiwani

ELISZEWSKA CECYLIA

Drugie imię: BERNADETA

Imię ojca: FRANCISZEK

Imię matki: GERTRUDA

Nazwisko panieńskie matki: RESZKE

Płeć: kobieta

Miejsce urodzenia: -

Data urodzenia: 1966-08-04

Pseudonim: -

Ostatnie miejsce zameldowania: ZDUŃSKA 7

Obywatelstwo: POLSKAPodstawa poszukiwania przez jednostki policji
  • BG KPP Świecie nad Wisłą, 86-100 Świecie nad Wisłąul. Wojska Polskiego 153woj. kujawsko-pomorskie
    telefon: dyżurny KPP w Świeciu(052) 33-32-500(052) 33-32-510(052) 33-32-521
    email: dyzurny-swiecie@bg.policja.gov.pl

    poszukuje na podstawie: Art. 297 § 1 Przedkładanie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego

Poszukujące jednostki policji:
BG KWP Bydgoszcz

Podstawy poszukiwań:
Art. 297 § 1 Przedkładanie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, instrumentu płatniCechy rysopisowe

Wzrost: -

Kolor oczu: -

Polska Policja